25 Dec 2018
Rp.
807
.800
Surabaya ke
Makassar
30 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
26 Dec 2018
Rp.
1.042
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
24 Dec 2018
Rp.
1.098
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
27 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar