28 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
27 Oct 2018
Rp.
683
.200
Batam ke
Jakarta
23 Oct 2018
Rp.
695
.000
Jakarta ke
Makassar
28 Oct 2018
Rp.
2.075
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
18 Oct 2018
Rp.
138
.3500
Jakarta ke
Surabaya