22 Sep 2018
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
20 Sep 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
21 Sep 2018
Rp.
777
.500
Jakarta ke
Makassar
24 Sep 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
24 Sep 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok