17 Dec 2017
Rp.
541
.000
Palu ke
Makassar
27 Dec 2017
Rp.
869
.650
Batam ke
Jakarta
23 Dec 2017
Rp.
1.187
.000
Jakarta ke
Makassar
31 Dec 2017
Rp.
1.059
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 Jan 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta