07 May 2018
Rp.
555
.800
Surabaya ke
Makassar
05 May 2018
Rp.
616
.000
Batam ke
Jakarta
23 Apr 2018
Rp.
604
.800
Jakarta ke
Makassar
28 Apr 2018
Rp.
499
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
25 Apr 2018
Rp.
155
.9500
Jakarta ke
Surabaya