22 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
22 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
20 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Balikpapan
19 Aug 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur