27 Dec 2017
Rp.
964
.000
Surabaya ke
Makassar
31 Dec 2017
Rp.
809
.150
Batam ke
Jakarta
15 Dec 2017
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Makassar
23 Dec 2017
Rp.
2.239
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
05 Jan 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta