11 Jul 2020
Rp.
691
.400
Palu ke
Makassar
06 Jul 2020
Rp.
472
.800
Jakarta ke
Surabaya
12 Jul 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
14 Jul 2020
Rp.
639
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur