20 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
15 Aug 2018
Rp.
670
.875
Jakarta ke
Surabaya
18 Aug 2018
Rp.
959
.000
Jakarta ke
Makassar
22 Aug 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
28 Aug 2018
Rp.
119
.1300
Yogyakarta ke
Denpasar