30 Sep 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
28 Sep 2018
Rp.
854
.875
Padang ke
Jakarta
30 Sep 2018
Rp.
802
.800
Jakarta ke
Makassar
26 Sep 2018
Rp.
641
.000
Jakarta ke
Singapore
06 Oct 2018
Rp.
902
.000
Yogyakarta ke
Denpasar