27 Aug 2018
Rp.
506
.000
Palembang ke
Jakarta
28 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
28 Aug 2018
Rp.
474
.500
Surabaya ke
Jakarta
28 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta