27 Jul 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
24 Jul 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
30 Jul 2018
Rp.
663
.100
Jakarta ke
Makassar
29 Jul 2018
Rp.
565
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
26 Jul 2018
Rp.
157
.0500
Jakarta ke
Surabaya