31 Aug 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
27 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
24 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
22 Aug 2018
Rp.
794
.000
Jakarta ke
Singapore
03 Sep 2018
Rp.
965
.800
Semarang ke
Jakarta