27 Jun 2019
Rp.
118
.5100
Surabaya ke
Makassar
22 Jun 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
18 Jun 2019
Rp.
1.615
.700
Jakarta ke
Makassar
05 Jul 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta