21 Oct 2018
Rp.
591
.100
Surabaya ke
Denpasar
27 Oct 2018
Rp.
683
.200
Batam ke
Jakarta
22 Oct 2018
Rp.
663
.100
Jakarta ke
Makassar
24 Oct 2018
Rp.
535
.750
Denpasar ke
Yogyakarta
04 Nov 2018
Rp.
679
.800
Semarang ke
Jakarta