31 Jan 2020
Rp.
547
.300
Palu ke
Makassar
24 Jan 2020
Rp.
744
.500
Jakarta ke
Surabaya
06 Feb 2020
Rp.
854
.000
Surabaya ke
Jakarta
08 Feb 2020
Rp.
599
.888
Jakarta ke
Kuala Lumpur