29 Jun 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
07 Jul 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
24 Jun 2019
Rp.
1.615
.700
Jakarta ke
Makassar
20 Jul 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta