16 Dec 2018
Rp.
723
.100
Surabaya ke
Denpasar
26 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
27 Dec 2018
Rp.
1.063
.000
Surabaya ke
Jakarta
01 Jan 2019
Rp.
981
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
15 Dec 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya