24 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
20 Jul 2020
Rp.
670
.000
Batam ke
Jakarta
11 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
15 Jul 2020
Rp.
610
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur