22 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
24 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
18 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
21 Nov 2018
Rp.
560
.500
Denpasar ke
Yogyakarta
07 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta