25 Aug 2020
Rp.
450
.300
Palembang ke
Jakarta
12 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
18 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Aug 2020
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur