21 Dec 2018
Rp.
937
.000
Palu ke
Makassar
22 Dec 2018
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
29 Dec 2018
Rp.
1.452
.400
Surabaya ke
Jakarta
25 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
06 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta