23 Oct 2018
Rp.
481
.100
Surabaya ke
Denpasar
03 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
25 Oct 2018
Rp.
695
.000
Jakarta ke
Makassar
07 Nov 2018
Rp.
510
.500
Jakarta ke
Kuala Lumpur
26 Oct 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok