24 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
23 Aug 2018
Rp.
537
.500
Jakarta ke
Surabaya
28 Aug 2018
Rp.
695
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
12 Sep 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta