31 May 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
03 Jun 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
09 Jun 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
28 May 2019
Rp.
141
.8700
Jakarta ke
Surabaya