24 Nov 2018
Rp.
686
.800
Surabaya ke
Makassar
14 Nov 2018
Rp.
637
.435
Jakarta ke
Surabaya
22 Nov 2018
Rp.
992
.000
Jakarta ke
Makassar
27 Nov 2018
Rp.
535
.750
Denpasar ke
Yogyakarta
07 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta