23 Jul 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
01 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
26 Jul 2019
Rp.
1.532
.100
Jakarta ke
Makassar
26 Jul 2019
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok