17 Aug 2020
Rp.
744
.200
Palu ke
Makassar
11 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
19 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
18 Aug 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur