29 Apr 2021
Rp.
372
.200
Palembang ke
Jakarta
18 Apr 2021
Rp.
580
.600
Jakarta ke
Surabaya
20 Apr 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
23 Apr 2021
Rp.
1.095
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur