21 Sep 2019
Rp.
393
.100
Surabaya ke
Denpasar
22 Sep 2019
Rp.
1.424
.400
Padang ke
Jakarta
29 Sep 2019
Rp.
906
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
03 Oct 2019
Rp.
639
.105
Denpasar ke
Yogyakarta