30 May 2019
Rp.
726
.400
Surabaya ke
Denpasar
09 Jun 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
07 Jun 2019
Rp.
906
.400
Yogyakarta ke
Jakarta
02 Jun 2019
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok