16 Nov 2018
Rp.
585
.000
Palu ke
Makassar
27 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
19 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
29 Nov 2018
Rp.
591
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
06 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta