15 Aug 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
27 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
29 Aug 2018
Rp.
482
.200
Surabaya ke
Jakarta
22 Aug 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
24 Aug 2018
Rp.
132
.2200
Yogyakarta ke
Denpasar