26 Dec 2018
Rp.
895
.800
Surabaya ke
Makassar
27 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
28 Dec 2018
Rp.
1.063
.000
Surabaya ke
Jakarta
17 Dec 2018
Rp.
1.755
.000
Jakarta ke
Singapore
29 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta