10 Sep 2018
Rp.
675
.800
Surabaya ke
Makassar
01 Sep 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
23 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
07 Sep 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
29 Aug 2018
Rp.
119
.1300
Yogyakarta ke
Denpasar