25 Jan 2020
Rp.
547
.300
Palu ke
Makassar
24 Jan 2020
Rp.
744
.500
Jakarta ke
Surabaya
26 Jan 2020
Rp.
1.091
.000
Jakarta ke
Makassar
31 Jan 2020
Rp.
551
.105
Denpasar ke
Yogyakarta