26 Aug 2020
Rp.
450
.300
Palembang ke
Jakarta
12 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
15 Aug 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Aug 2020
Rp.
1.004
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur