20 Oct 2018
Rp.
415
.100
Surabaya ke
Denpasar
20 Oct 2018
Rp.
862
.110
Jakarta ke
Surabaya
28 Oct 2018
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Balikpapan
06 Nov 2018
Rp.
604
.300
Jakarta ke
Kuala Lumpur
24 Oct 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok