26 Aug 2018
Rp.
730
.800
Surabaya ke
Makassar
24 Aug 2018
Rp.
1.116
.125
Padang ke
Jakarta
31 Aug 2018
Rp.
662
.600
Surabaya ke
Jakarta
29 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
25 Aug 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok