25 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
18 Jul 2020
Rp.
939
.500
Batam ke
Jakarta
19 Jul 2020
Rp.
651
.000
Jakarta ke
Balikpapan
27 Jul 2020
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur