07 Mar 2017
Rp.
543
.800
Surabaya ke
Makassar
08 Mar 2017
Rp.
532
.500
Batam ke
Jakarta
14 Mar 2017
Rp.
503
.100
Surabaya ke
Jakarta
04 Mar 2017
Rp.
459
.000
Jakarta ke
Singapore
11 Mar 2017
Rp.
808
.500
Yogyakarta ke
Denpasar