08 Jun 2018
Rp.
807
.800
Surabaya ke
Makassar
02 Jun 2018
Rp.
1.093
.500
Batam ke
Jakarta
29 May 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
21 May 2018
Rp.
525
.000
Jakarta ke
Singapore
24 May 2018
Rp.
157
.0500
Jakarta ke
Surabaya