26 Aug 2020
Rp.
450
.300
Palembang ke
Jakarta
24 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
21 Aug 2020
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
12 Aug 2020
Rp.
1.255
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur