24 Jun 2018
Rp.
601
.000
Surabaya ke
Denpasar
02 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
23 Jun 2018
Rp.
772
.000
Jakarta ke
Makassar
24 Jun 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
20 Jun 2018
Rp.
899
.500
Jakarta ke
Surabaya