25 Aug 2020
Rp.
450
.300
Palembang ke
Jakarta
21 Aug 2020
Rp.
835
.000
Batam ke
Jakarta
17 Aug 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
13 Aug 2020
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur