16 Aug 2020
Rp.
698
.600
Palu ke
Makassar
12 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
12 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
12 Aug 2020
Rp.
1.255
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur