23 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
14 Nov 2018
Rp.
637
.435
Jakarta ke
Surabaya
24 Nov 2018
Rp.
594
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
01 Dec 2018
Rp.
621
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 Dec 2018
Rp.
734
.800
Semarang ke
Jakarta