02 Aug 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
06 Aug 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
30 Jul 2018
Rp.
1.476
.000
Jakarta ke
Balikpapan
27 Jul 2018
Rp.
785
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
26 Jul 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok