24 Sep 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
20 Sep 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
03 Oct 2018
Rp.
482
.200
Surabaya ke
Jakarta
04 Oct 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
04 Oct 2018
Rp.
750
.200
Semarang ke
Jakarta