27 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
02 Dec 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
16 Nov 2018
Rp.
992
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
29 Nov 2018
Rp.
140
.2500
Yogyakarta ke
Denpasar