27 Jul 2018
Rp.
575
.000
Surabaya ke
Makassar
02 Aug 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
29 Jul 2018
Rp.
703
.800
Jakarta ke
Makassar
25 Jul 2018
Rp.
787
.200
Jakarta ke
Singapore
30 Jul 2018
Rp.
146
.3000
Yogyakarta ke
Denpasar