03 Nov 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
27 Oct 2018
Rp.
683
.200
Batam ke
Jakarta
24 Oct 2018
Rp.
695
.000
Jakarta ke
Makassar
05 Nov 2018
Rp.
604
.300
Jakarta ke
Kuala Lumpur
22 Oct 2018
Rp.
160
.3500
Jakarta ke
Surabaya