28 Aug 2019
Rp.
513
.700
Palembang ke
Jakarta
23 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
22 Aug 2019
Rp.
1.822
.500
Jakarta ke
Makassar
07 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta