20 Nov 2018
Rp.
807
.800
Surabaya ke
Makassar
24 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
24 Nov 2018
Rp.
594
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
15 Nov 2018
Rp.
1.060
.000
Jakarta ke
Singapore
06 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta