29 Sep 2018
Rp.
640
.000
Palu ke
Makassar
24 Sep 2018
Rp.
744
.025
Jakarta ke
Surabaya
30 Sep 2018
Rp.
802
.800
Jakarta ke
Makassar
27 Sep 2018
Rp.
715
.000
Jakarta ke
Singapore
09 Oct 2018
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta