31 Dec 2018
Rp.
895
.800
Surabaya ke
Makassar
21 Dec 2018
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
24 Dec 2018
Rp.
973
.500
Yogyakarta ke
Jakarta
20 Dec 2018
Rp.
735
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
20 Dec 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok