27 Jan 2019
Rp.
679
.100
Surabaya ke
Denpasar
02 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
05 Feb 2019
Rp.
991
.500
Surabaya ke
Jakarta
24 Jan 2019
Rp.
715
.000
Jakarta ke
Singapore
17 Feb 2019
Rp.
100
.1000
Semarang ke
Jakarta