27 Nov 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
26 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
17 Nov 2018
Rp.
1.069
.000
Jakarta ke
Makassar
28 Nov 2018
Rp.
535
.750
Denpasar ke
Yogyakarta
05 Dec 2018
Rp.
734
.800
Semarang ke
Jakarta