13 Dec 2021
Rp.
100
.7100
Palu ke
Makassar
22 Dec 2021
Rp.
1.411
.300
Batam ke
Jakarta
12 Dec 2021
Rp.
1.090
.900
Jakarta ke
Makassar
18 Dec 2021
Rp.
1.314
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur