20 Nov 2018
Rp.
807
.800
Surabaya ke
Makassar
29 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
20 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
23 Nov 2018
Rp.
535
.750
Denpasar ke
Yogyakarta
02 Dec 2018
Rp.
734
.800
Semarang ke
Jakarta