17 Apr 2020
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
17 Apr 2020
Rp.
536
.240
Batam ke
Jakarta
20 Apr 2020
Rp.
502
.000
Surabaya ke
Jakarta
22 Apr 2020
Rp.
520
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur