26 Dec 2018
Rp.
895
.800
Surabaya ke
Makassar
23 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
14 Dec 2018
Rp.
1.696
.000
Jakarta ke
Makassar
14 Dec 2018
Rp.
2.005
.000
Jakarta ke
Singapore
31 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta