26 Dec 2018
Rp.
895
.800
Surabaya ke
Makassar
28 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
19 Dec 2018
Rp.
2.163
.500
Jakarta ke
Makassar
24 Dec 2018
Rp.
1.098
.531
Denpasar ke
Yogyakarta
29 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta