30 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
01 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
27 Oct 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
27 Oct 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
01 Nov 2018
Rp.
127
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar