07 Sep 2018
Rp.
730
.800
Surabaya ke
Makassar
23 Aug 2018
Rp.
537
.500
Jakarta ke
Surabaya
30 Aug 2018
Rp.
1.575
.000
Jakarta ke
Balikpapan
22 Aug 2018
Rp.
794
.000
Jakarta ke
Singapore
05 Sep 2018
Rp.
589
.600
Semarang ke
Jakarta