27 Aug 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
21 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
23 Aug 2019
Rp.
1.687
.200
Jakarta ke
Balikpapan
01 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta