31 Dec 2018
Rp.
895
.800
Surabaya ke
Makassar
28 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
16 Dec 2018
Rp.
1.999
.600
Jakarta ke
Makassar
25 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
01 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta