19 Nov 2018
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Denpasar
28 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
25 Nov 2018
Rp.
973
.500
Yogyakarta ke
Jakarta
29 Nov 2018
Rp.
591
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
26 Nov 2018
Rp.
127
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar