25 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
23 Jul 2020
Rp.
536
.900
Batam ke
Jakarta
17 Jul 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
15 Jul 2020
Rp.
610
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur