23 Aug 2020
Rp.
450
.300
Palembang ke
Jakarta
11 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
21 Aug 2020
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
26 Aug 2020
Rp.
1.255
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur