25 Apr 2018
Rp.
382
.100
Surabaya ke
Denpasar
02 May 2018
Rp.
571
.000
Batam ke
Jakarta
26 Apr 2018
Rp.
651
.000
Jakarta ke
Makassar
22 Apr 2018
Rp.
689
.000
Jakarta ke
Singapore
17 May 2018
Rp.
578
.600
Semarang ke
Jakarta