28 Jan 2019
Rp.
750
.000
Palu ke
Makassar
29 Jan 2019
Rp.
1.601
.500
Padang ke
Jakarta
30 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
29 Jan 2019
Rp.
502
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
24 Jan 2019
Rp.
588
.200
Jakarta ke
Surabaya