22 Aug 2018
Rp.
591
.100
Surabaya ke
Denpasar
24 Aug 2018
Rp.
1.116
.125
Padang ke
Jakarta
31 Aug 2018
Rp.
572
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
24 Aug 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
01 Sep 2018
Rp.
922
.900
Yogyakarta ke
Denpasar