29 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
04 Nov 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
01 Nov 2018
Rp.
482
.200
Surabaya ke
Jakarta
05 Nov 2018
Rp.
604
.300
Jakarta ke
Kuala Lumpur
20 Oct 2018
Rp.
151
.0000
Jakarta ke
Surabaya