26 Dec 2018
Rp.
895
.800
Surabaya ke
Makassar
23 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
19 Dec 2018
Rp.
2.163
.500
Jakarta ke
Makassar
26 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
22 Dec 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok