19 Dec 2018
Rp.
767
.100
Surabaya ke
Denpasar
30 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
16 Dec 2018
Rp.
1.999
.600
Jakarta ke
Makassar
19 Dec 2018
Rp.
2.635
.000
Jakarta ke
Singapore
05 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta