17 Nov 2018
Rp.
821
.000
Surabaya ke
Denpasar
15 Nov 2018
Rp.
959
.295
Jakarta ke
Surabaya
22 Nov 2018
Rp.
992
.000
Jakarta ke
Makassar
18 Nov 2018
Rp.
1.083
.000
Jakarta ke
Singapore
21 Nov 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok