08 Mar 2021
Rp.
481
.300
Palu ke
Makassar
02 Mar 2021
Rp.
1.180
.100
Jakarta ke
Surabaya
01 Mar 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
10 Mar 2021
Rp.
1.045
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur