22 Aug 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
29 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
22 Aug 2019
Rp.
1.822
.500
Jakarta ke
Makassar
05 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta