11 May 2019
Rp.
108
.6100
Surabaya ke
Makassar
30 Apr 2019
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
03 May 2019
Rp.
711
.700
Yogyakarta ke
Jakarta
17 May 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta